Ringide kirjeldused


2019/2020 õppeaasta huviringide toimumise ajad leiate ringide kirjelduste juurest ja kodulehel olevast tunniplaanist. Huviringide valikus võib tulla muudatusi õppeaasta. Tunniplaan võib muutuda seoses muudatustega koolide tunniplaanides.
Huviringide kirjeldused leiate klõpsates vastava huviringi nimel.

2019/20 õppeaastal korraldab sihtasutus järgmisi huviringe ja kursuseid:

HK Unicorn Squad tehnoloogiaring 2.-4. klasside tüdrukutele UUS HUVIRING alates märtsist 2020!
Võrkpall 3.-5. klasside neidudele
Riigieksamiteks ettevalmistav kursus TÜG õpilastele
Akrobaatika 1.-3. klass ja 4.-6. klass Tabasalu Spordikompleksis UUS TRENN!
Argentiina tangokursus Tabasalus algajatele ja edasijõudnutele
Arvutimängude loomise ring Tabasalus ja Murastes alates 5. klass UUS HUVIRING!
DanceMix 1.-4. klass
DanceMix 5.-8. klass. Kaasaegne tants.
DJ-klubi Tabasalu Noortekeskuses
Eelkool Tabasalus ja Muraste Koolis
Hüpitshüplemine Tabasalu Spordikompleksis
Kabering Tabasalus
Keraamikaring õpilastele Tabasalu Noortekeskuses
Kitarristuudio Tabasalus ja Muraste Koolis
Psühholoogia klubi. Koostööoskuste arendamise kursus peredele Tabasalu Noortekeskuses
Kunstiring Harkujärve Põhikoolis
Laste kokakool Harkujärve Noortekeskuses 1.-6. klass UUS HUVIRING!
Laste kokakool Tabasalus 1.-5. klass
Lauatennis Harkujärve Spordihoones õpilastele ja täiskasvanutele
Lauatennis Tabasalu Spordikompleksis
Laulustuudio Muraste Koolis õpilastele UUS HUVIRING!
Laulustuudio Tabasalus õpilastele
Loodussõprade klubi UUS HUVIRING!
Malering Tabasalus, Murastes, Harkujärvel ja Vääna-Jõesuu Koolis
Malering Rannamõisa lasteaias UUS HUVIRING!
Matkaring
Meisterdajate klubi 1.-3. klass
Mudelismiring Tabasalus UUS HUVIRING!
Mõttemängud Tabasalus ja Harkujärve Põhikoolis
Noorte kokakool Tabasalus alates 6. klassist
Näitering Tabasalus 4.-9. klassile
Parkour 1.-4. klass ja 5.-9. klass Tabasalu Spordikompleksis UUS TRENN!
Parkour 4.-7. klass Muraste Koolis UUS TRENN alates oktoobrist!
Robootika- ja programmeerimisring Tabasalus 1.-4. klass ja 5.-9. klass
Robootikaring Teelahkme ja Harku lasteaias
Saalihoki 3.-5. klassile UUS TRENN!
Saalihoki alates 6. klass
Show hip-hop 1.-4. klass ja 5.-9. klass
Shukokai karate Tabasalus alates 1. klass
Spordiring Tabasalus ja Harkujärvel
Trummiring Murastes UUS HUVIRING!
Vääna-Jõesuu kokaklubi

HK Unicorn Squad tehnoloogiaring 2.-4. klasside tüdrukuteleHK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub tehnoloogiaõppe kursust tüdrukutele. Eesmärk on äratada ja kasvatada tehnikaalast huvi tüdrukute seas läbi praktiliste ülesannete. Esimese sissejuhatava kursuse teema on �Lava�. Igas tunnis käsitletakse ühte lava ja tehnoloogiaga seotud teemat. Tundide teemad on järgmised:

Heli. Kuidas jõuab heli lavalt publikusse?
Pilt. Kuidas teha lavale taust?
Valgus. Kuidas valgustada lava?
Animatsioon. Kuidas panna laval pilt liikuma?
Jõud. Kuidas tõsta laval raskeid asju?
Liikumine. Kuidas laval esineja liikumisele efekti lisada?
Eriefektid. Kuidas näha laval asju, mida seal tegelikult pole?
Muusika. Kuidas teha digitaalset muusikat?
Mootor. Kuidas ehitada pöördlava?

Ringi viib läbi Ringa Rooteman,kes on TÜG robootika õpetaja, tehnoloogia- ja robootikahuviline, kes on aastaid noortele korraldanud robootika- ja programmeerimise huviringe ning läbi viinud õpitubasid.

Ringi toimumise aeg ja koht alates 9. märtsist-18. maini: tunnid toimuvad Tabasalu Ühisgümnaasiumi peamaja klassiruumis 327.
Esmaspäeviti kell 14.30-16.00

Huviringi tasu 10-ne nädalase kursuse eest on 25 eurot/kogu kursus.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Võrkpall 3.-5. klassi neidudele

Tabasalu spordikompleksis


Võrkpallitreeningud on mõeldud 3.-5. klassi neidudele algteadmiste omandamiseks võrkpalli mängimisel. Võrkpall on võrratu spordi, mis sobib igaühele. Samas on see tehniliselt raske ala, mis nõuab osavust, koordinatsiooni ja kiiret reageerimist. Nende individuaalsete oskuste omandamisega paralleelselt õpime pallimängu reeglistikku ja liikumist platsil. Võrkpall on võistkondlik ja emotsionaalne mäng, kus tuleb arvestada teistega ja õppida koostööd. Kui võrkpalli oskused selged - saad seda mängida nii saalis, kui ka suvel sõpradega rannas. Algettevalmistusgrupi õppetöö suunitlus on igakülgse ettevalmistuse kaudu püsiva huvi kasvatamine võrkpallimängu vastu eesmärgiga jõuda saavutusspordi tasemele. Ülesanded: liikumisaparaadi tugevdamine kiiruse, osavuse, painduvuse arendamise kaudu, võrkpallitehnika aluste õpetamine � liikumisviisid, stardi-ja lähteasendid, pallingute tehnika algõpetus, söötude tehnika algõpetus, ründelöögi (otselöögi) algõpetus, ajastamine, vastuvõtt. Võrkpalli juurdeviivad mängud, minivõrkpall.
Treeningutel tuleb kanda mittemääriva tallaga sisejalanõusid. Kõik võrkpalli mängimiseks vajalikud pallid on kohapeal olemas.

Võrkpallitreeningud toimuvad 1 kord nädalas 90 minutit.

Juhendaja Ülle Uuemaa on pikaajaliste kogemustega treener ja õpetaja, kes on võrkpalliga on tegelenud üle 35 aasta ning omandanud võrkpallitreeneri kutse EKR 5. Hetkel juhendab Ülle Uuemaa kahte tüdrukute gruppi (U-16 ja U18/20) ning ühte poiste gruppi (U-20) Jüris ning alustab neidude algõppega nüüd Tabasalus.

Ringi toimumise aeg ja koht: Võrkpallitreeningud toimuvad alates 22.jaanuarist 2020 kolmapäeviti kell 15.00-16.30 Tabasalu spordikompleksi pallisaalis

Avatud tund kõigile huvilistele toimub 22.jaanuaril kell 15.00
Huviringi kuutasu on 18 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.Riigieksamiteks valmistumise kursus TÜG õpilastele


Riigieksamiteks valmistumise kursus on loodud toetama abituriente fokusseeritud ettevalmistuse kaudu võimalikult edukaks eksamite sooritamiseks. Tegemist on projektiga, mis pakub komplekskursust eesti keeles ja matemaatika ning mida toetavad Harku vald ja Tabasalu Ühisgümnaasium.

Ettevalmistuskursustel osalemine annab:
süvendatud ettevalmistuse riigieksamiteks;
suurema enesekindluse;
individuaalse arengu võimaluse;
oma ala professionaalide toetuse ja tagasiside õpilase teadmistele.

Miks osaleda ettevalmistuskursustel?
Kursusi juhendavad oma ala parimad spetsialistid, kes on aastaid õpilasi edukalt eksamiteks ette valmistanud ja kes on kõrgelt hinnatud pedagoogid.
Õppetöös keskendutakse spetsiaalselt vastava aine eksamiks ettevalmistamisele.
Soodne hind kogu kursusele, kuna osaliselt kompenseeritakse kulud Harku valla poolt.

Kursus toimub kahes aines, eesti keel ja matemaatika (kitsas või lai matemaatika). Kursus algab 2020. a. jaanuari teisel nädalal peale talvist koolivaheaega. Täpsema kirjelduse iga aine kohta leiate allpool.

Kursuse hind ühele osalejale on 79 eurot. Hind sisaldab õppematerjale. Projekti toetavad Harku vald ja Tabasalu Ühisgümnaasium (tegelik õpilaskoha maksumus kursuse kohta on ligi 300 eurot). Kursuse hind on tervikhind kahe aine kohta kokku, eraldi (ainete kaupa) registreeruda ei saa.

Registreerimiseks valige kursus Riigieksamiteks ettevalmistav kursus TÜG õpilastele Harku valla Huvikooli kodulehel www.huviringid.ee. Valiku "Harku valla huvikool" all on registreerimisankeet ning peale registreerimist koostatakse Teie esitatud andmete põhjal õppeleping (klikkige ikoonil "Koosta leping"). Leping saadatakse Teile automaatselt Teie antud e-posti aadressile ning see ilmub ka ekraanile PDF-failina. Palume e-posti saadetud leping allkirjastada kas digitaalselt ning saata meile e-postiga aadressil info@huviringid.ee või printida välja kahes eksemplaris ning viia Harku valla Huvikooli postkasti, mis asub Tabasalu Spordikompleksi esimesel korrusel fuajees teadetetahvli kõrval.

Täpsem kirjeldus ainete kaupa:

EESTI KEEL
Kursuse toimumise aeg: Kolmapäeviti kell 15.45 - 17.15 perioodil 22.01.2020 - 17.04.2020, klassiruumis 114.

Kursuse läbiviija Anu Kell töötab eesti keele ja kirjanduse õpetajana Tallinna Reaalkoolis ja Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Ta on Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi (EES) juhatuse liige, on aastaid töötanud Innoves riigieksamikirjandite parandajana. Lisaks koordineerib ta kursuseid, mille kaudu koolitatakse eesti keele õpetajaid riigieksamitega seotud teemadel. Silmapaistva õpetajatöö eest on ta pälvinud 2013. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumilt tunnustuse Aasta õpetaja ning 2015. aastal Gustav Adolfi Sihtasutuse preemia.

Eesti keele riigieksam koosneb teksti mõistmise ülesannetest ja vähemalt 400-sõnalise kirjandi kirjutamisest ning kestab kokku 6h. Eksamiks ettevalmistaval kursusel võetakse arvesse just sellist struktuuri ning õpe on vastavalt kavandatud.

Kursuse eesmärk Kursuse lõpetaja teab kirjandikirjutamise ja tekstianalüüsi põhitõdesid ning oskab neid praktiliselt rakendada. Tunnid toimuvad üks kord nädalas, kolmapäeviti 90 min. tunnina. Kursuse jooksul viiakse läbi üks 6-tunnine proovieksam, mis koosneb tekstianalüüsist ja kirjandist vastavalt eesti keele riigieksami mahule ja nõudmistele. Proovieksamile järgneb individuaalanalüüs, kus õpilasega koos tuuakse välja tema vead ning antakse soovituse nende vältimiseks.

Kursuse õppesisu
käsitletakse eesti keele riigieksami põhinõudeid;
käsitletakse kirjandi struktuuri, selle loogikat, analüüsitakse erinevaid kirjandeid;
käsitletakse funktsionaalse lugemisülesande struktuuri; analüüsitakse erinevaid tekste;
tehakse sõnastus- ja stiiliharjutusi;
korratakse lühidalt läbi eesti keele õigekirja eksamiks vajalikud reeglid;
tutvutakse ÕS-i kasutamisvõimalustega.

Kursuse lõpetaja
suudab lugeda, mõista, analüüsida, tõlgendada ja luua tekste;
oskab loetut suhestada aja, koha ning teiste tekstidega;
oskab luua terviklikku argumenteeritud mõtteloogilist teksti;
mõistab alusmaterjali tähtsust ja oskab seda kasutada;
tunneb kirjandi alustamise-lõpetamise eri viise ja mõtete kogumise võimalusi ning oskab neid rakendada;
oskab ära tunda ja vältida stiilivigu ja valida väljendusvahendeid;
teab eri tekstide tunnuseid ja ülesehitusprintsiipe;
oskab leida, korrastada ning kasutada teavet suuliste ja kirjalike tekstide koostamisel;
oskab kasutada keelekäsiraamatuid tekstide koostamisel ja korrigeerimisel;
on laiendanud silmaringi ja väljendusoskust;
oskab paremini eesti keele õigekirja.

MATEMAATIKA

Kursuse toimumise ajad neljapäeviti alates 16. jaanuarist:
NB! Neljapäeval, 16. jaanuaril toimub matemaatika kitas/lai kursus kell 14.30-16.00!
Alates 23. jaanuarist toimuvad tunnid:
Kitsas matemaatika (juhendaja Kalli Hein) kell 13.30-15.00 ruumis 129 .
Lai matemaatika (juhendaja Ülle Pellja) kell 13.30-15.00 ruumis 215.

Kursuse sisu:
Laia/kitsa matemaatika kursusel keskendutakse riigieksami materjalil põhinevale kavale. Vaadatakse üle vajalikud valemid ning püütakse leida ülesannetele loogikast lähtuvaid lahendusi. Samuti lahendatakse eelmiste aastate eksamiülesandeid. Õppetöö toimub väikestes gruppides, mis võimaldab individuaalset lähenemist vastavalt õpilase tasemele ja vajadustele.

Kitsa matemaatika kursuse teemad:
16. jaan � Astme mõiste üldistamine. Tehted astmete ja juurtega. Ratsionaal- ja irratsionaalavaldiste lihtsustamine. Murdvõrrand. Võrrandisüsteem
23. jaan � Tekstülesanded. Lineaar � ja ruutvõrratuste, lineaarvõrratussüsteemide lahendamine.
30. jaan � Siinus-, koosinus- ja tangensfunktsioonid. Ringjoone kaare pikkus ja sektori pindala. Radiaanimõõt.
6. veebr � Kolmnurk. Pindala valemid. Siinusteoreem, koosinusteoreem.
13. veebr � Vektor. Sirge võrrand.
20. veebr � Sirge võrrand, kahe sirge vastastikused asendid tasandil. Parabool. Ringjoone võrrand. Kahe joone lõikepunkti(de) leidmine.
5. märts � Funktsiooni uurimine (Määramis- ja muutumispiirkond, nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond, kasvamine, kahanemine, ekstreemumkohad, paaris- ja paaritud funktsioonid). Astmefunktsioonid
12. märts � Liitprotsent. Logaritm- ja eksponentfunktsioonid. Logaritm- ja eksponentvõrrandite lahendamine.
19. märts � Lihtsamad trigonomeetrilised võrrandid. Tõenäosus. Statistilise andmestiku lihtsamad arvkarakteristikud.
26. märts � Aritmeetiline � ja geomeetriline jada.
2. aprill � Funktsiooni tuletis. Puutuja võrrand. Funktsiooni uurimine tuletise abil.
9. aprill � Planimeetria (kolmnurgad, Rööpkülik, romb, ruut, ristkülik, trapets, korrapärane kuusnurk, ringjoon, ring).
16. aprill � Integraal. Kõvertrapetsi pindala.
30. aprill � Hulktahukad.
7. mai � Pöördkehad.
14. mai � Kordamine. Ülesannete lahendamine.

Laia matemaatika kursuse teemad:
16.01 Avaldised ja arvuhulgad
23.01 Võrrandid ja võrrandisüsteemid
30.01 Võrratused. Trigonomeetria I
6.02 Trigonomeetria II
13.02 Vektor tasandil. Joone võrrand.
20.02 Tõenäosus. Statistika.
5.03 Funktsioonid. Arvjadad.
12.03 Eksponent- ja logaritmfunktsioon.
19.03 Trigonomeetriline funktsioon. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis.
26.03 Tuletise rakendused.
2.04 Integraal ja planimeetria.
9.04 Sirge ja tasand ruumis.
16.04 Stereomeetria.
30.04 Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine.
7.05 Ülesannete lahendamine.
14.05 Ülesannete lahendamine.

Trummiring

Muraste koolis


Pillimängu õppimine arendab kannatlikkust, püsivust, loovust, distsipliiini ja enesekindlust. Tunnis nauditakse pillimängu kuid tehakse ka tööd: tutvutakse löökpillide osadega ja nende omadustega, omandatakse elementaarsed eri löökriistade mänguvõtted ja asendid, luuakse iseseisvalt uusi rütme jpm. Oodatud on lapsed alates 7. eluaastast.

Trummiring toimub kaks korda kuus 60 minutit.

Juhendaja Silver Ulvik on professionaalne muusik, trummar, kogemustega koolitaja ja trummiõpetaja. Kõige sellega on ta tegelenud juba 20 aastat.

Ringi toimumise aeg ja koht: Muraste koolis, (klassiruum täpsustamisel) alates oktoobrist
Tunnid toimuvad 21.01, 04.02, 18.02, 03.03, 17.03, 07.04, 21.04, 05.05 ja 19.05 Muraste kooli muusikaklassis kell 17.00

Huviringi kuutasu on 40 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.Mudelismiring

Tabasalu Ühisgümnaasiumis


Mudelismiringis saab läbi põnevate ja mänguliste tegevuste kaudu õppida mudeli jooniste koostamist ja nende lugemist, kaugjuhitavate mudelite ehitamist, mudelite juhtimist, nende täiustamist ja parendamist. Kõik valmivad mudelid koos elektroonika ja muude vajalike seadmetega saavad mudelismiringis osalejad endale. Oodatud on lapsed alates 7. eluaastast ja osaleda saab ka koos vanemaga.

Mudelismiring toimub üks kord nädalas 60 minutit.

Juhendaja Andres Madissoo on mudelismiga tegelenud aastaid ning olnud mudelismiringi juhendaja nii lastele kui täiskasvanutele. Hetkel juhendab mudelismi mitmendat aastat Muraste koolis.

Ringi toimumise aeg ja koht: Tabasalu Ühisgümnaasiumis, peamaja klassiruumis 022
neljapäeviti kell 18.00-19.00 alates 3. oktoobrist.

Huviringi kuutasu on 40 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.Akrobaatika 1.-3. klass ja 4.-6. klass

Tabasalu Spordikompleksis


Lisagrupp 1.-4. klassidele alates 1. oktoobrist teisipäeviti kell 17-18!
Akrobaatika on nii poiste kui tüdrukute kehalisele arengule vajalik ja kasulik treeningvorm. Akrobaatika arendab tasakaalu, jõudu, osavust, kehavalitsemist, painduvust ja rühti.

Akrobaatika treeningutel õpitakse võimlemiselemente, alustades üldfüüsilisest ettevalmistusest takistusradade, dünaamiliste liikumisharjutuste ning staatiliste kerelihaste harjutuste näol, liigutakse edasi erinevate kombinatsioonide, jõuelementide ning saltodeni. Erinevate oskuste arendamiseks kasutatakse rööpaid, airtrack`i ehk pikka õhkrada, trampoliini ning muid aksessuaare. Keskendutakse peamiselt jõuvastupidavuse, painduvuse, koordinatsiooni ning õhutaju arendamisele läbi erinevate akrobaatikateemaliste harjutuste. Tunni temaatika on varieeruv.

Akrobaatika treeningud toimuvad kahes vanusegrupis, üks kord nädalas.

Juhendaja Mario Kajasalu on akrobaatikaga tegelenud aastast 2013, kui asus õppima Tallinna Ülikooli kehakultuuri eriala. 2015 aastal õppis Võimlemiskoolis Taanis, kus sai teadmisi oma ala parimatelt. Aastal 2018 tuli koos Taltech Cheerleaderitega Euroopa meistriks Senior Coed Elite kategoorias. Viimased aastad on täiskohaga akrobaatika treener Audentese spordiklubis ja mitmes väiksemas tantsuklubis.

Ringi toimumise aeg ja koht: Tabasalu Spordikompleksis, sulgpallisaalis
teisipäeviti kell 15.00-16.00 (1.-3. klass), kell 16.00-17.00 (4.-6. klass) ja kell 17-18 (1.-4. klass)

Huviringi kuutasu on 18 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.Parkour 1.-4. klass ja 5.-9. klass

Tabasalu Spordikompleksis


Kohad treeninggruppidesse on täitunud, võimalik on registreeruda ootelehele kodulehel oleva sooviavalduse kaudu!

Parkour on spordiala, kus läbitakse ümbritsevas keskonnas paiknevaid takistusi võimalikult kiirelt ja efektiivselt. Parkouri harrastamine nõuab seega väga suurt füüsilist kui ka vaimset pingutust. Treeningus õpime erinevaid tehnikaid nii parkourist kui ka freerunnist, mille omandamine arendab jõudu, osavust, koordinatsiooni ja keha tunnetust. Lisaks arendab treening ka loovat mõtlemist, kuna iga takistus ja olukord on erinevad. Treeningutes saab koormuse kogu keha ning on seetõttu väga hea mitmekülgselt füüsiliste võimete arendamiseks. Samuti ei puudu treeningust ka erinevad mängud ning väljakutsed!

Parkouri treeningud toimuvad kahes vanusegrupis, üks kord nädalas. Noorema vanusegrupi treening on 60 min ja vanema grupi treening 90 min.

Juhendaja Imre Liivak avastas parkouri 2008 aastal. Parkouri treenereid sellel ajal Eestis veel ei olnud, mistõttu tuli ise välja nuputada, mida ja kuidas õppida, mis omakorda tekitas huvi ka treeneriameti vastu. Pärast bakalaureuse kraadi omandamist kehakultuuris, asus õppima aastaks Taani spordikooli. Sealt edasi kogus treeneri kogemusi Kanadas ja Uus-Meremaal. Nüüd on tagasi Eestis, et välismaal omandatut noortele edasi anda!

Ringi toimumise aeg ja koht: Tabasalu Spordikompleksis, sulgpallisaalis alates 12. septembrist
neljapäeviti kell 14.30-15.30 (1.-4. klass) ja kell 15.30-17.00 (5.-9. klass)

Huviringi kuutasu 1.-4 klass on 18 eurot ja 5.-9. klass on 20 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.Parkour 4.-7. klassile Muraste KoolisTrennid Muraste Kooli spordisaalis alates 8. oktoobrist üks kord nädalas!

Parkour on spordiala, kus läbitakse ümbritsevas keskonnas paiknevaid takistusi võimalikult kiirelt ja efektiivselt. Parkouri harrastamine nõuab seega väga suurt füüsilist kui ka vaimset pingutust. Treeningus õpime erinevaid tehnikaid nii parkourist kui ka freerunnist, mille omandamine arendab jõudu, osavust, koordinatsiooni ja keha tunnetust. Lisaks arendab treening ka loovat mõtlemist, kuna iga takistus ja olukord on erinevad. Treeningutes saab koormuse kogu keha ning on seetõttu väga hea mitmekülgselt füüsiliste võimete arendamiseks. Samuti ei puudu treeningust ka erinevad mängud ning väljakutsed!

Parkouri treeningud Murastes on mõeldud 4.-7. klasside õpilastele, trennid toimuvad üks kord nädalas.

Juhendaja Imre Liivak avastas parkouri 2008 aastal. Parkouri treenereid sellel ajal Eestis veel ei olnud, mistõttu tuli ise välja nuputada, mida ja kuidas õppida, mis omakorda tekitas huvi ka treeneriameti vastu. Pärast bakalaureuse kraadi omandamist kehakultuuris, asus õppima aastaks Taani spordikooli. Sealt edasi kogus treeneri kogemusi Kanadas ja Uus-Meremaal. Nüüd on tagasi Eestis, et välismaal omandatut noortele edasi anda!

Ringi toimumise aeg ja koht: Muraste Kooli spordisaalis alates 8. oktoobrist
teisipäeviti kell 15.30-16.45

Huviringi kuutasu on 20 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.Laste kokakool Harkujärve Noortekeskuses 1.-6. klass


Laste kokakooli on oodatud 1.-6. klasside noored, keda huvitab tervisliku toidu valmistamine ja mitmekülgne toitumine. Kuidas katta lauda? Mis on vitamiinid ja kuidas neid toidust saada? Õpitakse tundma mõõtühikuid ning toiduvalmistamise vahendeid, samuti erinevaid tooraineid. Arutletakse tervisliku toitumise teemadel ning antakse selleks uusi ideid. Igas tunnis valmistatakse kaks rooga.

Kokakooli tunnid toimuvad kaks korda kuus Harkujärve Noortekeskuses.

Laste kokakooli tegevuskava 2019/20 õppeaastal:

Esmaspäeviti kell 15.00-16.30
Tunnid toimuvad esimesel poolaastal:
9. ja 30. september
7. ja 14. oktoober
4. ja 11. november
2. ja 9. detsember

Tunnid toimuvad teisel poolaastal:
6. ja 27. jaanuar
3. ja 17. veebruar
23. ja 30.märts
6. ja 13. aprill
4. ja 25. mai

Juhendaja Margot Kuuskmann, on oma erialal töötanud enam kui 10 aastat: olnud restoranides juhataja ja toitlustusjuhi ametikohtadel. Margot peab oluliseks teadlikku toitumist ning hoiab au sees kohalikku toorainet. Ta on läbinud toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi õppe ning soovi korral nõustab peresid. Lisaks Tabasalu koolile korraldab ta kokakoole ja laagreid ka mujal Tallinnas. Samuti on võimalik kokakooliga pidada oma sünnipäeva nii kodus kui peopaigas. Margot on kolme lapse ema ning saavutab lastega kiirelt hea kontakti. On läbinud Gordoni perekooli kursuse ning hindab täisväärtuslikku suhet lastega.

Huviringi kuutasu on 26 eurot (sisaldab kõiki toidu valmistamiseks vajalikke toiduaineid).

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.Vääna-Jõesuu kokaklubi


Kokaklubi on mõeldud 1.-6.klassi lastele, kellele meeldib ise süüa teha ja uusi maitseid, toiduvalmistamise viise proovida. Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 17.00-18.30 Vääna-Jõesuu Kooli õppeköögis. Iga kord valmistame 1-2 rooga, sõltuvalt raskusastmest.

Kokakooli tunnid toimuvad kaks korda kuus Vääna-Jõesuu Koolis, (Hiie tee 21, Vääna-Jõesuu).

Vääna-Jõesuu kokaklubi tegevuskava 2019/20 õppeaastal:

Kolmapäeviti kell 17.00-18.30.

Tunnid toimuvad teisel poolaastal:
8. ja 22. jaanuaril
5. ja 19. veebruaril
4. ja 18. märtsil
1. ja 15.aprillil
6. ja 20.mail


Juhendaja Karmen Riik-Romanenkov töötab igapäevaselt Vääna-Jõesuu Noortetoas ning saavutab noortega kergesti ja kiiresti kontakti. Toiduvalmistamine ja küpsetamine on tema suureks kireks. Noortetoa kokkamised Karmeniga on alati väga populaarsed.

Huviringi kuutasu on 20 eurot (sisaldab kõiki toidu valmistamiseks vajalikke toiduaineid).

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Argentiina tango


Kursus toimub Tabasalus, Teenuste 2 tantsusaalis, algajad kell 19-20 ja edasijõudnud kell 20-21.

Argentiina tango on üks maailma kauneimaid seltskonnatantse, mis sündis veidi enam kui sada aastat tagasi Lõuna-Ameerikas, Rio de la Plata suudmealadel. Eestis tuntakse tangot siiani rohkem selle teises versioonis: Euroopas ja Ameerikas kujunenud klassikalise võistlustantsuna. Kuulus on ka meie põhjanaabrite tangolembus, kuid argentiina tango erineb nii võistlustangost kui ka soome tangost: ta on lihtne, improvisatsiooniline, vähem tehniline kui võistlustants ja elegantsem kui soome tango. Argentiina tango ei ole sport, see on võimalus veeta aega sümpaatse inimesega ilusa muusika saatel ühiselt liikudes ja ennast hästi tundes.

Meie kursus
Argentiina tangokursusel osalemine ei nõua eelnevat kogemust tangos ega tantsimises, ei ole ka vanusepiiranguid. Kahe esimese kuu jooksul saame selgeks kõik argentiina tangos põhilise, mida peab tundma, et tantsust rõõmu tunda - põhisammud, õige tantsuhoiaku, tunnetuse ja tasakaalu, partneriga arvestamise ja liikumise muusikas. Tantsuõpetaja Ilmari Mäng on õppinud argentiina tangot mitmete rahvusvaheliselt tuntud meistrite juures meil ja mujal ning on seda õpetanud juba üle kümne aasta Tallinnas, Tartus, Viljandis ja mujalgi Eestimaal.

Baaskursus koosneb 8 tunnist ning see ei nõua eelnevat tantsukogemust. Tunnid toimuvad Tabasalus Teenuste 2 asuvas tantsusaalis neljapäeviti. Esimene, sissejuhatav tund on tasuta. Kuutasu (nelja tunni hind) on 40 eurot inimese kohta. Pärast kahekuulise kursuse lõppu on soovijatel võimalus jätkata süvenemist tangosse jätkukursustel, et muuta oma tants veel elegantsemaks ja kontakt partneriga üha paremaks. Kui sul on küsimusi, kirjuta aadressil info@huviringid.ee. Esimesse tundi palume kaasa võtta vahetusjalatsid (sobib tavaline sileda tallaga siseking, aga selline, mis puitpõramdale triipe ei jäta) ning liikumist võimaldavad riided, st naiste puhul sobib seelik, mis ei oleks ülikitsas, meesterõivaste puhul sobib kõik teksadest ülikonnani.

Vaata ka tutvustavat videoklippi argentiina tangost.


Milleks mulle argentina tango? Mida arvavad argentiina tangost selle harrastajad?
* Tango on tants neile, kes ei tantsi. Tehniliselt on argentiina tango väga lihtne; sa ei pea oskama raamatutäit trikke, et tantsida. Argentiina tango ei vaja gümnastikat, selles ei saada vigastusi. Sa ei pea olema füüsilises tippvormis, sa ei pea olema osav, sa ei ole kunagi tango jaoks liiga noor ega liiga vana.
* Pole tähtis, kui palju mehel on juukseid, kui ta oskab tantsida. Vähe on nii stiilseid tantse kui argentiina tango. Sul ei ole vaja midagi muud, et olla cool. Tangost piisab.
* Tangos ei ole vigu. Argentiina tango on tants, mida tantsitakse endale ja oma partnerile. Sa ei tee seda �ürii ega pealtvaatajate jaoks. Jah, see on äge. Aga kõige tähtsam on see, et teie kahekesi rahul oleksite. Kõik muu on kõrvaline.

"Ma pole elu sees uskunud, et võiksin tantsima õppida. Mõnel inimesel on selleks loomupärane anne; mul pole ei head tasakaalu ega muusikalist kuulmist. Keskkoolis tallasin tantsukursustel partneri kahed kingad katki. Tantsimisele hakkasin mõtlema alles neljakümneselt, pärast jalavigastust teraapias käies: kui ma nüüd ka ei proovi, millal siis veel, ratastoolis või? Selgus, et kui annet pole, käivad ka kirg ja põikpäisus - ma lihtsalt ei andnud alla. Praeguseks läheb mul argentiina tangoga viies aasta. Kui hiljuti oma kunagist klassijuhatajat kohtasin, siis ta ei uskunud, enne kui mind tangot tantsimas nägi." Raul (45)

"Mulle meeldib argentiina tango juures see, et see pole ülemäära keeruline, samas liiga lihtne ka mitte. Muusika viib su endaga kaasa ja lummab, viib kõik muud mõtted peast ja pakub kirjeldamatut elamust." Kristel (27)

Tango ajaloost ja tehnikatest

Tango ajalugu on kirev, täis draamat ja äkilisi pöördeid. Kunagisest kahtlase pööbli amoraalseks peetud tantsust on see jõudnud kontserdisaalide lavadele ja kõrgklassi ballisaalidesse. Tangot on püüdnud keelata diktaatorid ja paavstid, seda on peetud kodanliku dekadentsi sümboliks, kuid ta on elanud üle kõik keelud ja re�iimid. Praeguseks on isegi paavst argentiinlane - ja loomulikult on 2018. aasta septembris Eestit külastav Franciscus hea tangotantsija.
Argentiina tango on tango kõige vanem vorm. Ameerikasse ja Euroopasse jõudis tango 1910ndate algul, napilt enne Esimest maailmasõda. Järgnevail aastakümneil arenes seltskonnatantsust rahvusvaheline võistlustango, millel on samuti mitu stiili, kuid neid ühendavad dramaatilisus, järsud liigutused ja jäigad poosid. Just siis sündisid tugevad tangotraditsioonid Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal ja Poolas, 1930ndatel plaadistasid Eesti algupäraseid tangosid Artur Rinne, Raimond Valgre ja John Pori orkester. Samast ajast on pärit ka soome tango, mida iseloomustavad lüüriline muusika ja tugev rütm, marsilaadne samm ja äkilised peapöörded. Sajandi keskpaigas, kui Argentinas valitses sõjaväeline diktatuur, oli tango kodumaal avalikust ruumist välja tõrjutud ning ehkki ka siis esitasid argentina tangot mitmed suurepärased muusikud ja tantsis rahvas, arenes tants kiiremini Ameerikas ja Euroopas, kus sündinud tehnilisi ja muusikalisi uuendusi tuntakse nime all "uus tango" - tango nuevo. 1980. aastatel jõudis maailma lavadele mitu tantsutruppi, kes esitasid Argentiina tangol põhinevaid lavakavasid ja tõstsid taas tantsu rahvusvahelist populaarsust.
Samas sarnaneb lavatango mitmes suhtes pigem võistlustango kui reaalselt tantsusaalides harrastatava argentiina tangoga, mis on nende mõlemaga võrreldes sujuvam, vähem tehniline ja sportlik. Kui tantsijad ei ole üksinda keset lava, ei ole hüpped ja heited eriti olulised - vabal õhtul tantsusaali minnes tantsitakse ju endale, mitte �üriile. Seepärast muutuvad tehnilisest trikitamisest tähtsamaks suhtlus partneriga, tantsu ühine nautimine ja arvestamine teiste paaridega. Mis muidugi ei tähenda, et kui midagi hästi välja tuleb, ei võiks ka oma tehnilistest oskustest rõõmu tunda.
Viimastel aastatel on rahvusvaheliselt populaarsust kogunud just argentiina tango, mida harrastatakse üha laiemalt ka Eestis. Algajad ja edasijõudnud võivad õpitut üheskoos kasutada ja kogemusi vahetada tangoõhtutel ehk milongadel, mida toimub mitu korda nädalas Tallinnas, kord või paar kuus Tartus ja Viljandis, kuid ka väiksemates Eesti paikades Haapsalust Hiiumaa ja Järvakandini välja. Mitu korda aastas leiavad suuremad tangoüritused aset Eestis, samuti Helsingis ja Riias. Mujaltki Euroopast on raske leida vähemalt keskmise suurusega linna, kus poleks ühtki argentiina tango kursust ega regulaarseid milongasid. Seega võib öelda, et argentiina tango on üks oskus, mis vähimagi soovi korral küll kasutuseta ei jää.

Õpetajast
Ilmari Mäng tegeleb argentiina tangoga juba üle 10 aasta. Tallinnas õpitakse tema käe all seda juba viiendat aastat, sellest sügisest alates ka Tabasalus. Ta on õppinud tangot selliste suurmeistrite käe all nagu Horacio Godoy (koos Magdalena Gutierrezi ja hiljem Cecilia Berraga), Pablo Veron, Javier Rodriguez ja Noelia Barsi, Pancho Martinez Pey ja Lorena Ermocida, Carlos �Carlito� Espinoza ja Noelia Hurtado, Pablo Rodriguez ja Corina Herrera, Diego �El Pajaro� Riemer, Sebastian Achaval ja Roxana Suarez, Sebastian Jimenez ja Maria Ines Bogado, Christian �El Toti� Marquez ja Anabela Brogioli, Fabian Peralta ja Lorena Ermocida, Rodrigo Palacios ja Augustina Berenstein, Omar Quiroga ja Victoria Palacios, Pablo Inza ja Sofia Saborido. Ilmari on osalenud mitmetel rahvusvahelistel tangomaratonidel ja -festivalidel Soomes, Lätis, Leedus, Saksamaal ja Poolas ning teinud kaasa ka Eesti tangolavastustes, mille seadsid lavale Karmen Ong ja MTÜ Tango Tallinn.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Saalihoki alates 6. klassist Tabasalu Spordikompleksis


Saalihoki on põnev spordiala ja sobib harjutamiseks igaühele. Trennis saavad osaleda nii tüdrukud kui poisid. Saalihoki on tehniline ala, mis nõuab osavust, koordinatsiooni ja kiirust ning seda saabki läbi harjutuste ja võistkondliku mängu arendada.

Saalihoki on siseruumides mängitav jäähoki sarnane võistkondlik sportmäng kus kaks 5 liikmelist võistkonda võistlevad teineteise vastu. Eesmärgiks on lüüa pall vastasvõistkonna väravasse. Saalihokit mängitakse plastikust hokikepiga kuid väravavaht ei tohi seda kasutada. Saalihoki pall on tühi 26 auguga plastist pall läbimõõduga 72 millimeetrit. Mänguaeg on 3x20 minutit koos kahe 10-minutilise vaheajaga.

Treeningud on mõeldud õpilastele alates 6. klassist.

Treeninguid juhendab Martin Öövel, kes on Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor, saalihoki harrastussportlane ja entusiast. Ta on Eesti meistriliigas mänginud nii Tartu Ülikooli kui Sparta ridades. Viimastel aastatel on osalenud saalihoki esiliigas Sinimäe meeskonnas.

Treeningutel tuleb kanda mittemääriva tallaga sisejalanõusid. Kõik saalihoki mängimiseks vajalikud vahendid on kohapeal olemas.

Ringi toimumise aeg ja koht: treeningud toimuvad kolm korda nädalas Tabasalu Spordikompleksi pallisaalis.
Esmaspäeviti 16.30-17.30, teisipäeviti kell 16.00-17.00 ja reedeti kell 16.00-17.30.

Treeningtasu on 26 eurot kuus.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Saalihoki 3.-5. klassile Tabasalu SpordikompleksisSaalihoki on põnev spordiala ja sobib harjutamiseks igaühele. Trennis saavad osaleda nii tüdrukud kui poisid. Saalihoki on tehniline ala, mis nõuab osavust, koordinatsiooni ja kiirust ning seda saabki läbi harjutuste ja võistkondliku mängu arendada.

Saalihoki on siseruumides mängitav jäähoki sarnane võistkondlik sportmäng kus kaks 5 liikmelist võistkonda võistlevad teineteise vastu. Eesmärgiks on lüüa pall vastasvõistkonna väravasse. Saalihokit mängitakse plastikust hokikepiga kuid väravavaht ei tohi seda kasutada. Saalihoki pall on tühi 26 auguga plastist pall läbimõõduga 72 millimeetrit. Mänguaeg on 3x20 minutit koos kahe 10-minutilise vaheajaga.

Treeninggruppi on oodatud 3.-5. klasside õpilased.

Treeningutel tuleb kanda mittemääriva tallaga sisejalanõusid. Kõik saalihoki mängimiseks vajalikud vahendid on kohapeal olemas.

Treeninguid juhendab Igor Berjozkin, kes on mänginud saalihokit enam kui 10 aastat. Osalenud Eesti meistrivõistlustel erinevates liigades ning erinevatel turniiridel. Alates 2018 aastast omandas saalihoki treeneri kutse ja juhendab laste treeninguid Jödö saalihoki klubis.

Ringi toimumise aeg ja koht: treeningud toimuvad Tabasalu Spordikompleksi pallisaalis kahel korral nädalas alates 9. septembrist.
Teisipäeviti ja reedeti kell 15.00-16.00.

Treeningtasu on 20 eurot kuus.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Noorte kokakool Tabasalus


Noorte kokakooli grupp avatakse piisava arvu huviliste korral. Käesoleval õppeaastal noorte kokakooli tunde ei toimu.

Noorte kokakooli on oodatud noored alates 6. klassist, keda huvitab tervisliku toidu valmistamine ja mitmekülgne toitumine. Kuidas katta lauda? Mis on vitamiinid ja kuidas neid toidust saada? Õpitakse tundma mõõtühikuid ning toiduvalmistamise vahendeid, samuti erinevaid tooraineid. Arutletakse tervisliku toitumise teemadel ning antakse selleks uusi ideid. Igas tunnis valmistatakse kaks rooga.

Kokakooli tunnid toimuvad kaks korda kuus Tabasalu Ühisgümnaasiumi kodundusklassis.

Noorte kokakooli tegevuskava 2019/20 õppeaastal:

Kolmapäeviti kell 16.30-18.00.

Juhendaja Margot Kuuskmann on oma erialal töötanud enam kui 10 aastat: olnud restoranides juhataja ja toitlustusjuhi ametikohtadel. Margot peab oluliseks teadlikku toitumist ning hoiab au sees kohalikku toorainet. Ta on läbinud toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi õppe ning soovi korral nõustab peresid. Lisaks Tabasalu koolile korraldab ta kokakoole ja laagreid ka mujal Tallinnas. Samuti on võimalik kokakooliga pidada oma sünnipäeva nii kodus kui peopaigas. Margot on kolme lapse ema ning saavutab lastega kiirelt hea kontakti. On läbinud Gordoni perekooli kursuse ning hindab täisväärtuslikku suhet lastega.

Huviringi kuutasu on 26 eurot (sisaldab kõiki toidu valmistamiseks vajalikke toiduaineid).

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


DJ-klubi Tabasalu NoortekeskusesHuviring on sobiv õpilastele alates 4. klassist. DJ-klubis saavad noored õppida juhendaja käe all tundma Dj seadmeid, miximist, muusika produtseerimist ja muud huvitavat dj-ndusega seonduvat.

DJ- klubi juhendab Rasmus Nurmsalu a.k.a The Razz. Rasmus on eesti DJ kes alustas 2008.a. Pääsküla noortekeskuse DJ klubis, mis kandis tollel ajal nime Mixstop. Esimest korda astus ta lavale 2010.a. talvel. 2011 aastal õnnestus eesti DJ top 100 saada 51. koht. Vabal ajal tegeleb ta põhiliselt muusika produtseerimisega ja valgustehnikaga.

Huviring toimub teisipäeviti kell 17.00-18.30 Tabasalu Noortekeskuses, Kallaste 24.

Ringi tasu on 15 eurot kuus.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Psühholoogia klubi. Koostööoskuste arendamise kursus peredele Tabasalu NoortekeskusesPeredele tasuta kursus toimub 2019. aasta sügisel Tabasalu Noortekeskuse ruumides, Kallaste 24 laupäeviti 12.10, 9.11, 16.11, 23.11, 7.12 ja 14.12, kell 10-12.

Koostöö arendamise kursusel käsitletakse põnevaid suhtlemisoskuste ja regulatsiooni teemasid. Kursus on mõeldud 6-12 aastastele lastele ja nende vanematele. Loengud toimuvad laupäeviti, kell 10-12. Samal ajal, kui lapsevanem kuulab olulisi teemasid laste kasvatusest ja vahetab kogemusi teiste lapsevanematega, tegeletakse teises ruumis lastega. Kasutatakse kunstiteraapia, mänguteraapia ning sotsiaalsete oskuste harjutamise võtteid. Lapsevanematele toimub loeng ning pärast seda praktiliste oskuste arendamine koos lastega.

Kursus on osalejatele tasuta.
Koolitus toimub Tabasalu Noortekeskuse ruumides, Kallaste 24 Tabasalu.

Teemad: eneseregulatsiooni õpetamine, mänguliste võtete kasutamine lastega, erinevate suhtlemistehnikate kasutamine ja probleemi lahendamise oskused.

Läbiviijad: pereterapeut Kärt Kase ja perenõustaja Külle Kadarik

Registreerumisvorm

Kohtade arv on piiratud, osaleda saavad kuni 10 last ja nende vanemad.

Kursusele on oodatud lapsed koos oma vanematega. Osaleda võib ka muu lapsega lähedalt seotud isik, kes kasvatamisel aktiivselt osaleb, näiteks vanaema või vanaisa. Kursuse programm on tervik ning seda tuleks läbida algusest lõpuni samade osalejatega. Peale kursuse algust uusi pereliikmeid, sh teisi pere lapsi, kahjuks enam vastu ei võeta. Juhul, kui soovitakse kaasata mitut oma pere last, siis on see võimalik, kuid peaksite kindlasti lapse registreerima meie kodulehelt registreerimisankeedi kaudu.

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Lauatennis Harkujärve Spordihoones


Lauatennis on lõbus ajaviide, mis sobib hästi igas vanuses spordisõbrale. Kord juba reketi kätte saanuna, on raske seda taas käest ära panna!

Lauatennise treeningutel saavad soovijad omandada lauatennise põhioskusi ja teadmisi lauatennise võistlusreeglitest. Lisaks viiakse läbi erinevaid lauatennise mängimist soodustavaid harjutusi ja teatevõistlusi, mis arendavad kiirust, osavust, täpsust, paindlikkust. Peamiseks eesmärgiks on tunda rõõmu aktiivsest tegutsemisest.

Treeningud on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Treeninguid juhendab Julia Arold, kes on üle 25. aasta mänginud lauatennist. Lisaks lauatennisealastele teadmistele on täiendanud ennast 2009. aastal treenerikoolituse I ja II astme üldainetes.

Registreerumisel tuleb valida ringi nimetuse rippmenüüst sõltuvalt osalejast kas � Lauatennis Harkujärvel õpilastele“ või �Lauatennis Harkujärvel täiskasvanutele� ning täita ära sooviavaldus.

Kindlasti tuleb saalis kanda mittemääriva tallaga sisejalanõusid. Kõik treeninguks vajalikud vahendid (reketid, pallid, tenniselaud) on kohapeal olemas.

Ringi toimumise aeg ja koht: tunnid toimuvad Harkujärve Spordihoones kaks korda nädalas alates 9. septembrist.
Esmaspäeviti kell 17-18 ja 18-19 ning kolmapäeviti kell 15-16.

Treeningtasu on 22 eurot kuus.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Arvutimängude loomise ring Tabasalus ja Murastes


Huviring on mõeldud keskmisele ja vanemale kooliastmele (õpilased alates 5. klassist).

Kuidas sünnib üks arvutimäng? Millistest osadest see koosneb? Kuidas erinevad osad omavahel suhtlevad? Ja kuidas seda kõike teha?

Arvestades, et mängudel on mitmeid erinevaid mängufaase, on võimalik mänge luua ka grupitööna - jagades kas erinevaid ülesandeid laste vahel (kes joonistab, kes planeerib, kes mõtleb välja loogikaahelad) või siis lubades igaühel ise toimetada, luua oma oskuste ja soovide kohased etapid ja hiljem igaühe tehtud asjad üheks tervikuks ühendada.

Osalema on oodatud kõik noored, alates 5. klassist, kellel on huvi programmeerimise ja arvutimängude loomise vastu. Ringi töös osalemine arvutialaseid eelteadmisi ei nõua, kuid neist on kindlasti abi. Kasuks tuleb inglise keele oskus, sest kasutajaliides, juhend- ja abimaterjalid on inglise keeles.

Arvutimängude loomise ringis saab algteadmised arvutimängude loomisest. Arvutimänge luuakse kasutades GDevelop 5 mängumootorit. Mängude loomine toimub mängufaaside loomisega ning neile loogika lisamisega. Lisaks tuleb mängu loomise käigus tegeleda ka joonistamisega - tuleb luua nii keskkond, tegelased kui ka kõik muu, mis ühe mängu juurde kuulub, seega tuleb osata kasutada ka erinevaid joonistusvahendeid kõige selle loomiseks.

Juhendaja Julia Arold on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli arvuti- ja süsteemitehnika eriala ja tegeleb igapäevatööna programmeerimisega.

Ringi toimumise koht ja aeg: üks kord nädalas alates 19. septembrist, Tabasalus neljapäeviti kell 16.45-18.15 TÜG peamajas arvutiklassis 333.
Muraste Koolis alustab huviring piisava arvu huviliste korral alates 2. oktoobrist, kolmapäeviti kell 17.00-18.30 ruumis 218 (4B).

Huviringi kuutasu on 18 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Robootika- ja programmeerimisringRobootika on võimalusterohke huviala, mis arendab ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning õpetab tegevusi läbi mõtlema ja planeerima. Programmeerimine ei ole sugugi igav koodikirjutamine, vaid läbi erinevate mängude saab sellest lõbus ja haarav tegevus.

Nooremate laste grupp on mõeldud 1.-4. klassi õpilastele. Tundides õpitakse Ozobote tundma. Need on pisikesed värvide järgi liikuvad robotid, mis liiguvad paberile tõmmatud joonte järgi ja arvutisse sisestatud programmide abil. Lisaks õpitakse programmeerima Scratchis. See on visuaalne programmeerimiskeel, mida on lastel lihtne selgeks õppida. Tulemusena pannakse erinevad tegelased liikuma ja tehakse ise valmis arvutimäng.
Ringis tutvutakse veel mitmete erinevate hariduslike robotitega: mBot, CodeBug, Moss, Cubroid, Sphero jm.
Vanemasse gruppi on oodatud õpilased alates 4. klassist. Õpitakse Arduino platvormil C programmeerimiskeelt ja Raspberry Pi abil tundma Python programmeerimiskeelt. Eesmärgiks on kasutada erinevaid riistvaravahendeid (näiteks led lambid, erinevad andurid, mootorid jms.) ning selle käigus omandada lisaks programmeerimisoskusele ka teadmised robotite ehitamiseks.

Ringi viib läbi Ringa Rooteman, kellel on pikaajaline kogemus programmeerijana. Lisaks on ta osa võtnud erinevatest robootikaga seotud koolitustest ja ehitanud ise valmis väiksemaid roboteid ja prototüüpe Arduino platvormil. Ringa on juhendanud robootika- ja programmeerimise huviringi Tabasalu Ühisgümnaasiumis.

Ringi toimumise aeg ja koht: tunnid toimuvad Tabasalu Ühisgümnaasiumi arvutiklassis, üks kord nädalas.
1.-4. klassile mõeldud tunnid toimuvad kolmes grupis ühel korral nädalas: Teisipäeviti kell 16.00-17.30, kolmapäeviti kell 15.45-17.15 ja reedeti kell 15.30-17.00

Tunnid vanematele õpilastele (al. 5. klassist) toimuvad kolmapäeviti kell 17.15-18.45.

Huviringi kuutasu on 36 eurot.


Ringi tegemistega saab tutvuda robootika- ja programmeerimiseringi kodulehel

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Robootikaring Teelahkme lasteaias ja Harku lasteaias


Robootika on võimalusterohke huviala, mis arendab ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning õpetab tegevusi läbi mõtlema ja planeerima. Programmeerimine ei ole sugugi igav koodikirjutamine, vaid läbi erinevate mängude saab sellest lõbus ja haarav tegevus.

Robootikaring on mõeldud 5.-7. aastastele lastele. Tundides õpitakse Ozobote tundma. Need on pisikesed värvide järgi liikuvad robotid, mis liiguvad paberile tõmmatud joonte järgi. Ehitatakse plokkidest koosnevast ehitusrobotist MOSS erinevaid asju, tutvutakse mitmete anduritega ja õpitakse neid roboti juures kasutama. Plokid on lihtsalt ja kiiresti üksteise külge ühendatavad ja eemaldatavad magnetite ja kuulide abil. Tutvutakse väikeste robotsõpradega Little Robot Friends ning lihtsate käskude abil muudetakse nende helisid ja silmade värve. Lisaks nendele kasutatakse ringis veel mitmeid erinevaid roboteid: Cubroid, Airblock, mBot, CodeBug jne.

Ringi viib läbi Ringa Rooteman, kellel on pikaajaline kogemus programmeerijana. Lisaks on ta osa võtnud erinevatest robootikaga seotud koolitustest ja ehitanud ise valmis väiksemaid roboteid ja prototüüpe Arduino platvormil. Ringa on mitmeid aastaid juhendanud robootika- ja programmeerimise huviringi Tabasalu Ühisgümnaasiumis.

Ringi toimumise aeg ja koht:
Harku lasteaias kahes grupist: teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15.00-15.45.
Teelahkme lasteaias neljapäeviti kell 16.00-16.45.

Huviringi kuutasu on 18 eurot.


Ringi tegemistega saab tutvuda ka robootika- ja programmeerimiseringi kodulehel

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Shukokai karate


Shukokai karate sobib harrastamiseks igas vanuses õpilasele ja samuti täiskasvanutele. Mitte kunagi ei ole hilja alustada! �Shukokai tähendab ligilähedases tõlkes �kõikide tee". Shukokais ei ole peamised sportlikud saavutused, vaid eesmärk läbi harjutamise paremaks inimeseks saada. Tähtsaim on harjutamine täieliku enesekontrolli saavutamiseks.

Karate aitab tõsta enesekindlust ja oskust vastu seista võimalikule agressioonile. Väga vähestel karate õpilastel on olnud vajadus kasutada karates õpitud füüsilisi oskusi väljaspool dojo-t. Tavaliselt saab hakkama sõnadega ja seda ka koolikiusamise vastu seismisel.

Karatega alustajal ei ole vaja eri-treeninguvarustust. Kõik harjutavad paljajalu. Treeningutel võivad osaleda nii lapsed kui ka täiskasvanud. Treeningutega alustamiseks läheb tarvis selliseid omadusi nagu kannatlikus, austus, viisakus, ausus ja distsipliin.

Shukokai karate kohta saab rohkem lugeda http://www.shukokai.ee/

Juhendaja Margus Uuetoa on karatega tegelenud ligi 30 aastat. Karate treeninguid on ta sensei abilise ja asendajana läbi viinud alates 2014. aastast. Pedagoogilise hariduse on omandanud Tallinna Ülikoolis.

Ringi toimumise aeg ja koht: tunnid toimuvad Tabasalu Spordikompleksi kaks korda nädalas.
Esmaspäeviti võitluskunstide saalis kell 16.30-17.30 ja kolmapäeviti idamaises saalis kell 16-17.


Treeningtasu on 20 eurot kuus.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Laulustuudio Muraste KoolisLaulustuudio solistideringi eesmärgiks on arendada ja avada laste loovus muusika kaasabil ning kasvatada nendest muusikat armastavad ja mõistvad inimesed. Laulustuudio laululastele võimaldatakse lisaks igapäevasele õppetööle ka ridamisi esinemisi kontserditel ja konkurssidel.

Laulustuudiosse on oodatud 1.-5. klasside õpilased.

2019/ 20 õppeaasta eesmärkideks on osalemine erinevatel solistidele ja ansamblitele korraldatavatel üritustel.

I poolaastal:

Harjumaa Vokaalansamblite Festivalil nov 2019;
�Volüüm 2019� (Tallinna ja Harjumaa vokaalansamblite festival/konkurss) dets 2019
"Jõuluhelin 2019" kontsert 12.dets 2019
Jõuluturg Raekoja platsil;
lisaks jõulukontserdid ja esinemised kooliaktustel ning üritustel;

II poolaastal:

Solistide lauluvõistlused � �Harjumaa Laululaps 2020� eelvoorud;
Konkurss Itaalias 2020;
Esinemised Tallinna Vanalinna päevadel, "Ava, Lava" kontserditel Raekoja platsil, Tabasalu Koolilõpufestil, kooliaktustel ning üritustel.
Laulustuudio juhendajaks on Piret Puusta, kes on Tabasalu Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja.

Ringi toimumise aeg ja koht alates 7. oktoobrist Muraste Kooli muusikaklassis 210:
Tunnid toimuvad alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 16.15-17.00.

Huviringi kuutasu on 27 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Keraamikaring


Keraamika on loominguline tegevus, kus igaüks saab luua midagi originaalset ja vabastada enda kunstilise poole. Keraamikaringi raames on osalejatel võimalus asjatundlikul juhendamisel valmistada endale meelepäraseid esemeid tunni teemade lõikes. Gruppidesse ootame eelmiste aastate õpilasi, kellel on algteadmised keraamikast olemas.

Keraamikaringi juhendaja on Gerli Neppi, kes on keraamikaalased teadmised omandanud Kunstikoolis, millele on järgnenud mitmed täiendkoolitused. Pärast õpetajakutse omandamist soovib ta jagada oma teadmisi ja kogemusi ka teiste keraamika huvilistega.

Ringi toimumise aeg ja koht alates 18. septembrist: Tabasalu Noortekeskus, Kallaste 24.
Kolmapäeviti kell 14.00-15.30 edasijõudnud 1. grupp (II aasta õpilased) ja kell 15.30-17.00 edasijõudnud 2. grupp (III ja IV aasta õpilased). Algajate gruppi käesoleval õppeaastal ei avata.

Huviringi kuutasu on 25 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Lauatennis Tabasalu Spordikompleksis


Lauatennis on lõbus ajaviide, mis sobib hästi igas vanuses spordisõbrale. Kord juba reketi kätte saanuna, on raske seda taas käest ära panna!

Lauatennise treeningutel saavad soovijad omandada lauatennise põhioskusi ja teadmisi lauatennise võistlusreeglitest. Lisaks viiakse läbi erinevaid lauatennise mängimist soodustavaid harjutusi ja teatevõistlusi, mis arendavad kiirust, osavust, täpsust, paindlikkust. Peamiseks eesmärgiks on tunda rõõmu aktiivsest tegutsemisest.

Treeningutele on oodatud 1.-12. klassi õpilased.

Lauatennise huviringi viib läbi Julia Arold, kes on üle 25. aasta mänginud lauatennist. Lisaks lauatennisealastele teadmistele on täiendanud ennast 2009. aastal treenerikoolituse I ja II astme üldainetes.

Ringi toimumise aeg ja koht: Tabasalu Spordikompleksi squashisaalis kaks korda nädalas. I grupp esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 14.30-15.30 ning II grupp esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 15.30-16.30.

Huviringi kuutasu on 22 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Loodussõprade klubi


Loodussõprade klubisse on oodatud noored loodushuvilised vanuses 7-14 aastat. Loodussõrade klubisse sobivad õpilased, kes armastavad loodust; tunnevad huvi looduse uurimise vastu; ei pelga muutlikku ilma ega sellest tulenevaid ootamatusi; püüdlevad iseseisvuse poole ja soovivad suhelda ja arvestada kaaslastega; on valmis matkama ja aitavad kaasa loodusmatkade korraldamisel. Loodusring sisendab lastele looduskaitselist mõtlemisviisi, õpetab avastama looduses olevaid seoseid ning aitab neid mõtestada. Samuti õpitakse loodusringis väärtustama paikkondlikku loodust ja kultuurilugu.

Lisaks toimuvad matkad Eestimaa looduskaunites kohtades, laagrid ja väljasõidud nädalavahetustel ja koolivaheaegadel. Täpsem teave juhendajalt tel 53433271. Loodusmatkad ja �tunnid toimuvad 1-2 korda kuus.

Juhendaja Martin Suuroja on matkasid korraldanud alates 1990. aastast. Tallinna ja Harjumaa koolide õpilastele viib ta läbi juba 20 aastat temaatilisi õuesõppepäevi: rabanädal sügisel (sept-okt), jugadenädal varakevadel (märts-aprill), kooliaasta lõpumatkad looduses (mai-juuni). Martin on avaldanud enam kui 30 loodusalast raamatut ning koostanud kõikide Eesti matkaradade kohta (pea 500 õppe- ja matkarada) kaardid ning lühikirjeldused. Paljud matkaradade detailsed kirjeldused ja infostendid üle Eesti on tema koostatud.

Loodusringi tegevuskava 2019/20 õppeaastal (loodusmatkad):
21.09 Matk Lõuna-Kõrvemaal Seli rabas
12.10 Kuldne sügis Soomaal
02.11 Laulasmaalt matk Nabe saarele
07.12 Pakri poolsaare matk
11.01 räätsamatk Viru rabas
09.02 talvine Valaste juga jt Virumaa joad-joastikud
28.03 kevadine suurvesi Lahemaa jugadel-joastikel
04.04 varahommikune päiksetõusumatk Viru rabas
9.-10.05. loodusmatk Saarnaki saarele
Matkasid ja loodustunde lisandub õppeaasta peale juurde jooksvalt. Võimalik on muudatused vastavalt ilmastikuoludele.
Ringi toimumise aeg ja koht: tunnid toimuvad vastavalt huviringi aastaplaanile.

Huviringi kuutasu on 20 eurot (sisaldab transpordikulu, kõiki matkategevusi ja juhendamist).

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Matkaring


Matkaringis matkame ja selle käigus saame palju asju selgeks: koti pakkimine, sõlmed, riietumine ja toitumine matkal, orienteerumine. Omandame lihtsamad köite abil ronimise võtted. Eesmärk on saavutada tase, kus tunneme ennast looduses iga ilmaga hästi ja turvaliselt, oskame ületada abivahenditega takistusi ja planeerida retke. Osaleda saab vanuses 7-16, igale eale on jõukohased ülesanded. Täpsem teave juhendajalt tel 5695 7822. Õppusmatkad on enamasti kord kuus.

Iga matka kohta saadetakse huviringi registreerunud osalejatele eraldi infokiri umbes nädal enne matka toimumist!

Juhendaja Eddi Tomband on matkaringe ja matku korraldanud alates 1985. aastast, millal sai ülikoolist matkaringi juhendaja lisaeriala. Esindanud Eestit matkatehnika võistlustel. Igal talvel korraldab nädalase suusamatka Skandinaavias.

Matkaringi on oodatud õpilased vanuses 7-16 aastat, osaleda saavad ka lapsevanemad.
Matkaringi tegevuskava 2019/20 õppeaastal:

13.-14.09. Tabasalu - Muraste matk, testmatk ööbimisega telgis
27.09. kell 17-19 Tabasalu looduspark, seiklusrada ja sportlik laskumine
01.11. kell 17-20 Rannamõisa Kavalad lõkketoidud.
13.-14.12. Vääna-Jõesuu Lühike matk ja öö metsas köetava telgiga.
24.01. Muraste- Sõrve Suusamatk ööbimiseta
15.02. Aegviidu Suusapäev Aegviidus
13.03. Rannamõisa Lõkkeõhtu sõlmede arvestusega
25.04. Naage Köitega ronimine koobaste juures
16.-17.05. Põhja-Kõrvemaa Jalgsimatk Loksa tee-Aegviidu


21.-29.03. toimub edasijõudnutele suusamatk Rootsis, Ores. Matka hind ligikaudu 200eurot.

Ringi toimumise aeg ja koht: tunnid toimuvad vastavalt huviringi aastaplaanile. NB! Kavas võib ette tulla muudatusi, millest teavitatakse.

Huviringi kuutasu on 14 eurot (sisaldab toitlustamist kõikidel matkadel).

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Laulustuudio Tabasalus 1.-4. klass ja 5.-9. klass


Laulustuudio solistideringi eesmärgiks on arendada ja avada laste loovus muusika kaasabil ning kasvatada nendest muusikat armastavad ja mõistvad inimesed. Laulustuudio laululastele võimaldatakse lisaks igapäevasele õppetööle ka ridamisi esinemisi kontserditel ja konkurssidel.

Laulustuudiosse on oodatud õpilased kahes vanuseastmes: 1.-4. klasside õpilased ja 5.-9. klasside õpilased.

2019/ 20 õppeaasta eesmärkideks on osalemine erinevatel solistidele ja ansamblitele korraldatavatel üritustel.

I poolaastal:

Harjumaa Vokaalansamblite Festivalil nov 2019;
�Volüüm 2019� (Tallinna ja Harjumaa vokaalansamblite festival/konkurss) dets 2019
"Jõuluhelin 2019" kontsert 12.dets 2019
Jõuluturg Raekoja platsil;
lisaks jõulukontserdid ja esinemised kooliaktustel ning üritustel;

II poolaastal:

Solistide lauluvõistlused � �Harjumaa Laululaps 2020� eelvoorud;
Konkurss Itaalias 2020;
Esinemised Tallinna Vanalinna päevadel, "Ava, Lava" kontserditel Raekoja platsil, Tabasalu Koolilõpufestil, kooliaktustel ning üritustel.
Laulustuudio juhendajaks on Piret Puusta, kes on Tabasalu Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja.

Ringi toimumise aeg ja koht: tunnid toimuvad Tabasalu Ühisgümnaasiumi peamaja lauluklassis ruumis 112.
Esmaspäeviti kell 15.15-16.00 ja kolmapäeviti kell 15.15-16.00 (1.-4. klass)
Esmaspäeviti kell 16.00-16.45 ja kolmapäeviti kell 16.00-16.45 (5.-9. klass)

Huviringi kuutasu on 27 eurot (4 tundi kuus, laps võib osaleda tundides ka rohkem kordi, tasu sellest ei muutu) .

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Eelkool Tabasalus ja Murastes 2019/20 õppeaastal


Kui Teie laps on 6-7-aastane ning soovite teda paremini kooliks ette valmistada, siis kutsume teie last osalema eelkoolis! Eelkooli tunnid toimuvad Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja Muraste Koolis.

Eelkool aitab:
- kohaneda kooli keskkonnaga
- saada uusi teadmisi ja kinnitada olemasolevaid
- harjutada rühmas tegutsemist ja koolitundide väikest mudelit
- saada lapsel turvatunnet läbi õpi- ja mängulise tegevuse
- toetada lapse positiivset arengut

Ootame eelkooli 6-7-aastaseid lapsi kogu Harku vallast ja mujaltki.

Teemad on:
- emakeel ja kultuur
- kirjutamine
- arvutamine
- käeline tegevus
- uued teadmised loodusest.

Eelkooli juhendajad on Piret Unt ja Elina Krautmann (Tabasalu Ühisgümnaasium) ja Eiliki Kumm (Muraste Kool).

Tunnid toimuvad 2019/20 õppeaastal septembrist maini, üks kord nädalas:
Muraste Koolis teisipäeviti kell 15.30-18.30
Tabasalu Ühisgümnaasiumis teisipäeviti kell 15.00-18.00 (1. grupp õp. Piret Unt) ja kolmapäeviti kell 15.00-18.00 (2. grupp õp. Elina Krautmann).

Eelkooli tasu on 48 eurot kuus.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.
Ainekava


Meisterdajate klubi


Kui sulle meeldib meisterdada ja oma kätega valmistada vahvaid ja tarvilikke esemeid, on see huviring mõeldud just sulle! Tunnis valmistame erinevatest materjalidest (nii uuest kui vanast) vahvaid esemeid, mida saad ise kasutada või edasi kinkida. Näiteks võtmehoidjaid, seinakaunistusi, juukseehteid, mänguasju, nõelapatju ja palju muud tuginedes paljuski Eesti rahvakalendri tähtpäevadele ja traditsioonidele. Kõik meisterdamiseks mõeldud vahendid on olemas kohapeal, kaasa võtta tasub ainult hea tuju ja tahe oma kätega midagi vahvat teha!

Meisterdajate klubisse on oodatud liituma 1.-3. klassi poisid ja tüdrukud.

Juhendajaks on Kadri Tasane, kes on kauaaegne algklasside õpetaja ning teinud erinevaid käsitöö- ja meisterdamisega seotud huviringe nii Tallinna koolides kui Laagri Huvialakoolis.

Ringi toimumise aeg ja koht: Tabasalu Ühisgümnaasiumis algklasside majas 1. korrusel ruumis VM117 (3a) teisipäeviti kell 15.30-17.00.

Huviringi kuutasu on 22 eurot (sisaldab kõiki meisterdamiseks vajaminevaid vahendeid).

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Mõttemängud Tabasalus ja Harkujärve Põhikoolis


Mõttemängud on tõhus kooliväline hobi, millega tegelemine on paljude matemaatikaõpetajate sõnul parandanud õpilaste edasijõudmist reaalainetes märgatavalt.

Mõttemängude ringis tegeletakse rend�u, gomoku ja teiste mõttemängudega. Rend�u on iidne Jaapani ja Hiina mõttemäng, mille lihtsama variandi gomoku ehk viis nuppu ritta võib kergesti ära õppida juba 6-7aastane laps. Kaks mängijat panevad 15 X 15 lauale kordamööda musti ja valgeid nuppe ning võidab see, kes esimesena moodustab viisiku, st viiest nupust koosneva katkematu rea. Rend�u ja gomoku sobivad väga hästi loogilise mõtlemise arendamiseks nii lapsele kui ka täiskasvanule. Infot rend�u ja gomoku kohta leiab ka www.renju.ee ja kui on soovi internetis mängida, siis on toredad kohad www.vint.ee ja www.playok.com.

Mõttemängude juhendajaks on Brenet Rahumägi, kes on tegelenud mõttespordiga 10 aastat Tallinna huvikeskuses "Kullo". Ta on saavutanud noorte maailmameistrivõistlustel rend�us hõbemedali ning esindanud Eesti rend�ukoondist võistlustel Lõuna-Koreas ja Taiwanis.

Huviring sobib õpilastele alates 1. klassist.

Ringi toimumise aeg ja koht:
Tabasalus kolmapäeviti kell 14.30-15.30 TÜG algklasside maja 3. korrusel.
Harkujärve Põhikoolis esmaspäeviti kell 14.00-15.00 (5A klassiruum uues majas 2. korrusel)

Huviringi kuutasu on 14 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.
Ainekava


Näitering 4.-9. klassile


Kui Sind huvitab teatrikunst ja Sa soovid sellega lähemalt tutvust teha, siis tule näiteringi! Teeme selgeks teatriterminid, õpime paremini kasutama oma häält ja keha, arendame loovust, teeme etüüde, liigume, improviseerime.

Näiteringi juhendaja Meelis Sekk on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli näitejuhtimise eriala, töötanud Nukuteatris, teles, raadios ja juhendanud näiteringi erinevates huvikoolides.

Ringi toimumise aeg ja koht alates 9. septembrist: Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulas esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 15.15-16.15.

Huviringi kuutasu on 20 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.
Ainekava


Kunstiring Harkujärve Põhikoolis


Kunstiring on käeline tegevus, kus lapsed saavad joonistada ja maalida. Joonistamise abil arendatakse erinevaid käelisi võimeid, joonistamise ning maalimise oskust. Tundide planeerimisel arvestatakse õpilaste mõtteid ja ideid, seega on õpilaste loomingulisuse arendamine üks olulisemaid aspekte. Igal aastal võetakse osa erinevatest kunstitööde võistlustest ja näitustest.

Kunstiringi juhendaja on Merike Randmaa, kes töötab samas koolis klassiõpetajana ja on juhendanud kunstiringi juba mitmeid aastaid.

Ringi toimumise aeg ja koht alates 16. septembrist: Harkujärve Põhikoolis, tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 13-14 nooremate grupp, kell 14-15 vanemate grupp.

Huviringi kuutasu on 14 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.
Ainekava


Kabering Tabasalu Ühisgümnaasiumis


Huviring on mõeldud lastele ja noortele vanuses alates 5. eluaastast.

Ringis tutvustatakse kabemängu - nii 64-ruudulist kui ka 100-ruudulist kabet, tutvutakse kabemängu ajalooga ja kabe levikuga. Antakse algteadmisi, mängitakse omavahel ja õpitakse kabeteooriat. Korraldatakse omavahelisi võistlusi. Koostöös Lasnamäe ja Nõmme Kabeklubiga korraldatakse kabevõistlusi.

Parematel mängijatel on võimalus osa võtta Eesti noorte meistrivõistlustest, mis toimuvad neljas vanuseklassis.

Kabemängu oskus ringi astumisel ei ole oluline. Kabe on lihtsate ja kergesti omandatavate reeglitega, kuid huvitav ja raske mäng.

Treener Tarmo Tulva on tulnud kolmekordseks eesti võistkondlikuks meistriks rahvusvahelises kabes ning individuaalselt eesti meistriks inglise kabes. Omab EOK poolt väljastatud kabetreener III kutsestandardile vastavat treeneri litsentsi. Edukamaks õpilaseks on poeg Andreas Tulva, kes on tulnud mitmekordseks Eesti meistriks nii rahvusvahelises kui ka vene kabes.

Ringi toimumise aeg ja koht alates 11. septembrist: Tabasalu Ühisgümnaasiumis (peamaja keldrikorrusel ruumis 022) kolmapäeviti kell 18.00-19.30.

Huviringi kuutasu on 15 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.
Ainekava


Spordiring Tabasalus ja Harkujärvel


NB! Kolmapäeviti Tabasalus trenne ei toimu!


Spordiring on pallimänge ja laste üldkehalist võimekust arendav huviring. Seal õpitakse läbi mänguliste tegevuste sotsialiseeruma uute kaaslastega ja austama ning kinnipidama kõigile kehtestatud viisakus- ja mängureeglitest. Selleks sobivad suurepäraselt lihtsustatud reeglitega palli- ja liikumismängud ning meeskondlikud teatevõistlused. Lapsed omandavad täiustunud oskused nii hüppe- kui ka jooksuharjutustes ning seeläbi paraneb nende koordinatsioon. Pallimängud - rahvastepall ja "jahimees" - võimaldavad omandada õige palliviske ja püüdmise tehnika, sealjuures säilitades mängule omast põnevust ja lõbusust. Laste kiirust ja plahvatuslikkust arendatakse erinevate reaktsiooniharjutuste kui ka lühikeste kiirjooksudega.

Treeningute sissejuhatav osa koosneb soojendusjooksudest, võimlemis- ja jooksuharjutustest, hüpetest ja erineva pikkusega kiirjooksudest. Sügis-kevadisel perioodil toimuvad Tabasalus treeningud õuealal ja staadionil. Talvel on treeningud sisetingimustes Tabasalu Spordikompleksi pallisaalis ja sulgpallisaalis. Harkujärvel toimuvad tunnid Harkujärve Spordihoones. Treeningutel kasutatakse palju mängulisi elemente, tähelepanu pööratakse laste füüsilisele arengule ja heale enesetundele.

Treeningud on mõeldud 1.-5. klassi lastele. Trennid toimuvad alates 16. septembrist.

Juhendaja Dastin Song on nooruslik ja positiivne inimene, kes saavutab õpilastega kergesti kontakti. Ta on töötanud Tabasalu Ühisgümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajana viimased viis aastat, olles õpetanud lapsi kõigis kooliastmetes.

Ringi toimumise aeg ja koht alates 16. septembrist:
NB!Tabasalus toimuvad sügisperioodi trennid õues, kogunetakse metsaraja alguses-kooli tagumise parkla juures. Selga ilmastikule vastavad riided! Tugeva vihma korral toimuvad trennid vastavalt kas sulgpallisaalis või pallisaalis.

Tabasalu Ühisgümnaasiumis alates 16. septembrist esmaspäeviti kell 15.00-16.00 (sulgpallisaalis).
Harkujärve Spordihoones alates 17. septembrist teisipäeviti kell 16-17 ja reedeti kell 15-16.

Huviringi kuutasu on Harkujärvel 2x nädalas trennide puhul 18 eurot, Tabasalus 1x nädalas trenn 9 eurot

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Malering Tabasalus, Murastes, Harkujärvel ja

Vääna-Jõesuu Koolis 1.-6.klassHuviringi peamisteks ülesanneteks on valmistada ette mitmekülgselt haritud, laia silmaringiga noori, tagada sportlik järjepidevus males. Male reeglite, loogika, taktika ja strateegia omandamine. Samuti arendab male loogilist mõtlemist ja distsipliini, mis võimaldab õpilastel tulevikus lihtsamalt omandada reaalaineid.

Maleringis osaleja saab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi malest. Tutvutakse male ajaloo ja reeglitega. Lahendatakse ülesandeid, mängitakse ja analüüsitakse partiisid. Toimub ringisisene turniir.

Malering toimub üks kord nädalas Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja Muraste Koolis.
Alates oktoobrist 2019 Harkujärve Põhikoolis ja Vääna-Jõesuu Koolis.

Huviring on sobiv 1.-6. klasside õpilastele.

Maleringi juhendajaks on Jaan Urgas, kes on Tabasalu Ühisgümnaasiumi matemaatika õpetaja ja male õpetajana tegutsenud alates 2011. aastast. Ta on Harjumaa paremikku kuuluv maletaja. Male õpetajana on ta tegutsenud mitmes Harjumaa koolis ja lisaks veel lasteaedades.

Ringi toimumise ajad:

Tabasalu Ühisgümnaasiumis üks kord nädalas esmaspäeviti kell 14.25-15.10, ruumis VM213

Muraste Koolis üks kord nädalas, kahele grupile kolmapäeviti kell 14.00-14.45, ruumis 212 (4a) ja reedeti kell 15.45-16.30, ruumis 115 (3c)

Harkujärve Põhikoolis kolmapäeviti kell 15.15-16.00 (1B klass)

Vääna-Jõesuu Koolis reedeti kell 14.35-15.20 (muusikaklassis)


Huviringi kuutasu on 18 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Malering Rannamõisa lasteaias


Male arendab lastel loogilist mõtlemist ja distsipliini, mis võimaldab neil tulevikus lihtsamalt omandada reaalaineid.

Malering toimub üks kord nädalas alates 7. oktoobrist Rannamõisa lasteaias.

Huviring on sobiv alates 5. eluaastast. Koolivaheaegadel huviringi tunde ei toimu.

Maleringi juhendajaks on Jaan Urgas, kes on Tabasalu Ühisgümnaasiumi matemaatika õpetaja ja male õpetajana tegutsenud alates 2011. aastast. Ta on Harjumaa paremikku kuuluv maletaja. Male õpetajana on ta tegutsenud mitmes Harjumaa koolis ja lisaks veel lasteaedades.

Ringi toimumise aeg ja koht alates 7. oktoobrist:
1. grupp esmaspäeviti kell 15.30-16.00
2. grupp esmaspäeviti kell 16.00-16.30


Huviringi kuutasu on 14 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Hüpitshüplemine Tabasalus


Miks hüpata?

Varem mänguna tuntud tegevusest on nüüdseks kasvanudtõsiselt võetav spordiala- hüpitshüplemine. Hüpitsaga hüppamine parandab organismi rühti, vastupidavust, tugevdab lihaseid, arendab reaktsioonikiirust, koordinatsiooni, rütmitunnetust ja peale selle on tegu huvitava ning mitmekülgse spordialaga. Hüpata saab üksi kui ka koos sõpradega - ühe hüpitsaga üksi või mitmekesi, joosta ja hüpata üle hoonööride või hoonööride vahel- seda me trennis teemegi. Sa võid trennis koos kaaslastega lõbusalt uusi trikke õppida või pühendada ennast hüpitshüplemisele kui võistlusspordile. Hüpitshüplemine sobib igas vanuses inimestele, nii tüdrukutele kui poistele!

Treeningud sobivad igas vanuseastmes õpilastele.

Treener Küllike Ustav on hüpitshüplemise trenne andnud alates aastast 2010. a. Harkujärve Põhikoolis. 2012. a. asutati koos tütre Sigritiga, kes on teine treener, hüpitshüplemise klubi Trikit. Treenerid täiendavad ennast igal aastal kas Rootsi Võimlemisliidu poolt heaks kiidetud treenerite koolitusel või rahvusvahelistes laagrites.

Ringi toimumise aeg ja koht: Tabasalu Spordikompleksi sulgpallisaal, esmaspäeviti kell 16-17, alates 9. septembrist.

Treeningute kuutasu on 16 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Laste kokakool Tabasalus 1.-5. klass


Laste kokakooli on oodatud 1.-5. klasside õpilased, keda huvitab toiduvalmistamine ja mitmekülgne toitumine. Lisaks toiduvalmistamisele on rõhk ka tervislikul toitumisel ning räägitakse ka paljust muust põnevast, mis toidumaailmaga seostub. Kuidas pesta õigesti käsi? Mis tähendab kohalik tooraine? Mida ja miks juua? Kuidas katta lauda? Mis on vitamiinid ja kuidas neid toidust saada? Õpitakse tundma mõõtühikuid ning toiduvalmistamise vahendeid, samuti erinevaid tooraineid. Arutletakse tervisliku toitumise teemadel ning antakse selleks uusi ideid. Igas tunnis valmistatakse kaks rooga.
Kokakooli tunnid toimuvad kaks korda kuus Tabasalu Ühisgümnaasiumi kodundusklassis.
Laste kokakooli tegevuskava 2019/20 õppeaastal:

1. grupp teisipäeviti, kell 15.30-17.00

10. ja 24. september
8. ja 15. oktoober
5. ja 12. november
3. ja 10. detsember
7. ja 28. jaanuar
4. ja 18. veebruar
7. ja 14. aprill
17. ja 24. märts
5. ja 26. mai


2. grupp kolmapäeviti, kell 14.30-16.00

Tunnid toimuvad:
11. ja 25. september
9. ja 16. oktoober
6. ja 13. november
4. ja 11. detsember
8. ja 29. jaanuar
5. ja 19. veebruar
18. ja 25. märts
8. ja 15. aprill
6. ja 27. mai


Juhendaja Margot Kuuskmann on oma erialal töötanud enam kui 10 aastat: olnud restoranides juhataja ja toitlustusjuhi ametikohtadel. Margot peab oluliseks teadlikku toitumist ning hoiab au sees kohalikku toorainet. Ta on läbinud toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi õppe ning soovi korral nõustab peresid. Lisaks Tabasalu koolile korraldab ta kokakoole ja laagreid ka mujal Tallinnas. Samuti on võimalik kokakooliga pidada oma sünnipäeva nii kodus kui peopaigas. Margot on kolme lapse ema ning saavutab lastega kiirelt hea kontakti. On läbinud Gordoni perekooli kursuse ning hindab täisväärtuslikku suhet lastega.

Huviringi kuutasu on 26 eurot (sisaldab kõiki toidu valmistamiseks vajalikke toiduaineid).

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Show hip-hop 1.-4. klass ja 5.-9. klass

Tabasalu Spordikompleksis


Show hip-hopi stiil sisaldab energilisi ja loomingulisi hip-hopile omaseid tantsuliigutusi. Lisatud on ka elemente, mis annavad tantsule juurde efektsust. Tants annab võimaluse rakendada noorel oma iseloomu ja loovust. Tantsutrenn algab alati korraliku soojendusega. Edasi õpitakse mitmekülgseid tantsukavasid, mida järgnevates tundides lihvitakse. Trenn lõpeb lihaste töö, painutuste ja lõdvestusega.
Trennis on tähtis, et tantsijad annaksid endast maksimumi, tantsiksid täisjõuga, olenemata, kui hea on tema tehnika. Siis saab tantsija trennist midagi palju enamat kui lihtsalt füüsilise koormuse ja selle käigus areneb juba tehnika iseenesest. Tähtis on kirg tantsu vastu!

Show hip-hop treeningutesse on oodatud kõik toredad lapsed ja noored, kellel on vähegi tahtmist peale koolipäeva keha liikuma saada ning meeled erksana hoida. Vanus ega kogemused ei ole takistuseks, vaid tähtis on soov ja huvi õppida. Tule trenni ja veedame koos ühe mõnusa tantsutunni!

Show hip-hop�i treener Hanna Kristiina Anteploon, on tegelenud juba varasest lapseeast akrobaatika ja liikumisega. Tantsu juurde leidis ta tee 2012. aastal. Hanna Kristiina kuulub Free Flow Stuudio esindusgruppi Fusion ning on saavutanud mitmeid hinnalisi auhindu võistlustel. Ta on mitmekülgne tantsija, kes valdab hästi contemporary stiili, juhendab treeninguid ka commercial ja jazzfunk stiilides. Tundides harjutatakse vähese akrobaatikaga energilisi show hip-hop kavasid. Kõik noored tantsuhuvilised on väga oodatud trennidesse!


Ringi toimumise aeg ja koht: Tabasalu Spordikompleksi sulgpallisaalis alates 11. septembrist
Nooremad õpilased 1.-4. klass: kolmapäeviti ja reedeti kell 14.45-15.30
Vanemad õpilased 5.-9. klass: kolmapäeviti ja reedeti kell 15.30-16.30

Huviringi kuutasu 1.-4. klass on 20 eurot. 5.-9. klass on kuutasu 22 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.
AinekavaTantsutrupp DanceMiX 1.-4. klass


Tantsutruppi DanceMiX on oodatud kõik lapsed, kellele meeldib tantsida. Tundides õpitakse ennast loovalt väljendama koos muusikaga. Olulisel kohal on omalooming ja improvisatsioon. Tantsutunnid sisaldavad ka koordinatsiooni- ja rütmiharjutusi ning harjutusi koos paarilisega ja grupis. Lisaks ka klassikalise ja kaasaegse tantsu aluseid, venitusharjutusi ja lihtsamate akrobaatiliste elementide harjutamist ning tantsuseade õppimist. Tantsutund annab hea enesetunde, ilusa rühi ja esinemisjulguse. Tähtsal kohal on rõõm tantsust ja liikumisest!
Treeningud toimuvad kaks korda nädalas.

Juhendaja Kelly Anijärv on tegelenud tantsimisega alates 4-ndast eluaastast. Treenerina tegutsenud 15 aastat ja tantsuõpetajana töötanud Kanutiaia Noortemajas, Carina Tantsukoolis, Kristiine Gümnaasiumis. Kelly on õppinud jazz-, modern-, klassikalist, kaasaegset, estraad-, show- ja loovtantsu ning improvisatsiooni ja kontaktimprovisatsiooni. Täiendanud ennast nii Eestis kui Soomes tunnustatud koreograafide juures. Tants ongi tema elus nii töö kui hobi!

Ringi toimumise aeg ja koht:
Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 14.45-15.45 Tabasalu Spordikompleksi idamaine saal alates 9. septembrist


Huviringi kuutasu on 20 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Tantsutrupp DanceMiX 5.-8. klass. Kaasaegne tants


Kaasaegse tantsu tundides tegeletakse erinevate tantsustiilidega ja - tehnikatega: jazz, modern, klassikalise tantsu alused, improvisatsioon, põrandatehnika, akrobaatika ja showtants. Tähtsal kohal on tantsija isikupärane eneseväljendus ja liikumiskeel ning muusikatunnetus. Tunnid sisaldavad soojendus-, lihas- ja venitusharjutusi, tantsutehnikate õppimist ning erinevaid tantsukombinatsioone ja koordinatsiooniharjutusi. Lisaks hüppeid ja pöördeid, akrobaatiliste elementide harjutamist, tantsuseade õppimist ja improvisatsiooniharjutusi. Osaletakse tantsufestivalidel ja - võistlustel ( Koolitants, Kuldne Karikas, EDO jne.)

Treener Kelly Anijärv on tegelenud tantsimisega alates 4-ndast eluaastast ning tants ongi tema elus nii töö kui hobi. Kelly on õppinud jazz-, modern-, klassikalist, kaasaegset, estraad-, show- ja loovtantsu ning improvisatsiooni ja kontaktimprovisatsiooni. Täiendanud ennast nii Eestis kui Soomes tunnustatud koreograafide juures.

Ringi toimumise aeg ja koht alates 9. septembrist: Tabasalu Spordikompleksis, idamaises saalis
esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 15.45-17.00 ja neljapäeviti kell 15.45-17.00

Huviringi kuutasu on 22 eurot.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.


Kitarristuudio Tabasalus ja Murastes


Kitarri huviõpe on mõeldud õpilastele alates 7. eluaastaast ja samas ka täiskasvanutele, kes soovivad omandada elementaarset kitarrimängu oskust ja avardada silmaringi antud valdkonnas. Võimalus on õppida nii elektrikitarri kui ka akustilist kitarri ja erinevaid mängutehnikaid mitmetes muusikastiilides (pop,rock,klassika,blues jne.). Õppetöö toimub rühmatundide vormis (3-5 huvilist rühmas). Huviõppe eesmärk on julgustada õppijaid end muusika toel ja musitseerides vabalt ja loovalt väljendama, arendada kollektiivset ja individuaalset musitseerimist ning esinemisoskust.

Tunnid toimuvad üks kord nädalas juhendajaga kokkulepitud aegadel.

Kitarristuudio tasu on 69 eurot kuus.

Juhendaja Ain Varts on õpetanud kitarri Tallinnas Georg Otsa nimelises muusikakoolis 19 aastat. On osalenud paljudes kodumaistes ja välismaistes muuskaprojektides ja ansamblites (In Spe, Kaseke, Propeller, Dave Bentoni ansambel, Urmas Lattikase ansambel, ERSO, NYYD Ensemble, Kala jpt.). Ain Varts on professionaalne muusik olnud üle 40 aasta.

Registreerumisvorm

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile info@huviringid.ee.