Kontakt

Pikapäevarühm

Pidu Registreerimine pikapäevarühmadesse 2019/2020 õppeaastal avatakse 29.augustil!

Pikapäevarühmad alustavad tööd 3. septembril! Pikapäevarühma ruumiplaani leiab laps Tabasalu Ühisgümnaasiumis algklasside maja teistel korrusel asuvast puhkenurgast. Esimeste klasside lapsed viib pikapäevarühma klassijuhataja.


Pikapäevarühm on Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja Muraste koolis toimuv koolitundidele järgneva aja sisustamiseks mõeldud võimalus, mida peamiselt kasutavad 1.-4. klasside õpilased.

Pikapäevarühm Tabasalu Ühisgümnaasiumis alustab kell 12.00 ning kestab õhtul kella 17.00-ni. Pikapäevarühm Muraste koolis alustab 13.00 ja kestab õhtul kella 16.00-ni.

Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelevalvet ja abi tunnis pooleli jäänud õppeülesannete tegemiseks ning koduste tööde täitmiseks, suunatakse õpilasi huviringidesse, tegeletakse käeliste tegevustega ning juhitakse õpilaste mängulist tegevust.

Vahetult pärast õppetundide lõppu kavandatakse vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida olenevalt ilmastikutingimustest sisustatakse kas õues või ruumis. Palun kindlustage, et lapsel on olemas ilmastikule vastav riietus, sest käime õues iga päev. Soojad ja mõnusad riided tagavad sinu lapsele toreda õueaja!

Iga kuu viimasel reedel toimub Tabasalu noortekeskuses kinopäev Tabasalu Ühisgümnaasiumi pikapäeva lastele.

Õppeaasta jooksul toimuvad mitmed vahvad sündmused - piparkooginädal, sõbrapäevadisko, vastlatrall, koolilõpufest ja piknik.

Rühmad moodustatakse Tabasalu Ühisgümnaasiumis klassipõhiselt, ühes rühmas on kuni 25 õpilast. Muraste koolis moodustatakse üks pikapäevarühm 1.-3. klasside lastele.

Piknik

Pikapäevarühmas on õpilasel võimalus süüa sooja toitu iga päev vastavalt pikapäevatoidu kellaajale selles koolis. Pikapäevalõuna eest saadab arve vald vastavalt kooli pikapäevatoidu hinnakirjale ning toidukordade arvestamisega SA ei tegele. Pikapäevatoitu saavad süüa ka need lapsed, kes pikapäevatöös ei osale.

Pikapäevarühmade õpetajad Tabasalu Ühisgümnaasiumis 2019/2020:

1a,1b Merly Kiviselg, merly.kiviselg@huviringid.ee
1.c ja 4-dad klassid Kati Eirand Tel. 555 38 320;
Ülle Tamm ylle.tamm@huviringid.ee tel. 554 37 75;
Piret Unt piret.unt@huviringid.ee
2a, 2b Reelika Ojatamm reelika.ojatamm@huviringid.ee
2c, 2d Kristiina Grünthal kristiina.grynthal@huviringid.ee
3a, 3d Mendi Liiv, mendi.liiv@huviringid.ee tel.
3b, 3c Anneli Orumaa, anneli.orumaa@huviringid.ee

Pikapäevarühma päevakava Tabasalu Ühisgümnaasiumis:

12.00 - 12.30 kogunemine pikapäevarühma, puhkamine õppetööst, mängud ja tegevused koolimajas
12.30 - 13.30 tegevused ja mängud õues (NB! oleme õues iga ilmaga!)
13.50 - 14.30 pikapäevasöök
14.30 - 15.00 koduste ülesannete täitmine ja kontrollimine, huviringidesse suunamine
15.00 - 16.00 mängud ja käelised tegevused / koolibussile minek
16.00 - 17.00 ühistegevused

Pikapäevarühmade õpetajad Muraste koolis 2019/2020:

1.-3. klassid Liina Karjahärm, liina.karjaharm@huviringid.ee

Pikapäevarühma päevakava Muraste koolis:

13.00 - 13.35 kogunemine pikapäevarühma (teine orvand 1. korrusel), puhkamine õppetööst, mängud ja tegevused koolimajas
13.35 - 13.50 oode
13.50 - 14.00 kogunemine pikapäevarühma (esimeste klasside ruumid 1. korrusel)
14.00 - 14.30 koduste ülesannete täitmine ja kontrollimine, huviringidesse suunamine, vaiksed tegevused
14.30 - 16.00 mängud ja käelised tegevused / koolibussile minek


Pikapäevarühma kuutasu on 10 eurot. Hind ei sisalda pikapäevatoitu.

Hommikune eelpikapäevarühm Tabasalu Ühisgümnaasiumis esimeste klasside lastele E-R 8.00-8.45 on tasuta ning sellesse registreerima ei pea!

Pikapäevarühma kodukord

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile pikapaev@huviringid.ee.