H u v i t e g e v u s e   j a   N o o r s o o t ö ö   S A  


Jaanuaris 2022 alustavad uued huviringid Tabasalus ja Murastes!

Muraste Koolis alustame alates 11. jaanuarist hüpitshüplemise trennidega ühel korral nädalas. Hüpitshüplemine on vahva spordiala, mis sobib igas vanuses õpilastele. Tule osalema näidistrenni 11. jaanuaril!

Jaanuaris alustame edasijõudnute keraamikaringi tundidega Tabasalu Noortekeskuses. Tundidesse ootame varem keraamikaga kokku puutunud õpilasi.

Registreerimine gruppidesse on avatud meie kodulehe kaudu! Rohkem infot ringide kirjelduses ja tunniplaanis.

Lihtsustatud karantiini kord huvihariduses ja noorsootöös alates 1. novembrist

Alates 1. novembrist kehtib koolivälisele huviharidusele, huvitegevusele ja noorsootööle sama regulatsioon, mis üldhariduskoolide õpilastele. Koroonaviirusesse nakatunuga üldhariduskoolis või huvikoolis lähikontakti sattunud õpilasel (kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saav) tuleb teha PCR-test alates kontakti 4. päevast. Kuni testi tulemuse selgumiseni tuleb ka haigussümptomiteta õpilasel koju jääda. Testima ei pea vaktsineeritud õpilased ega õpilased, kes on COVID-19 läbi põdenud.

Uue korra järgi peavad pärast koolis, huvikoolis või noorsootööasutuses toimunud lähikontakti PCR-testi tegema ka kõik alla 12-aastased õpilased. Kui testi tulemus on negatiivne, saab õpilane jätkata osalemist õppetöös ja huvitegevustes. Juhul, kui õpilane ei ole testimisega nõus, tuleb tal olla 10 päeva karantiinis. Õpilane tohib pärast nakkusohutust tõendava PCR testitulemuse teadasaamist taas osaleda nii õppetöös kui ka kõigis huvitegevustes. Juhul, kui õpilane ei ole nõus end testima, peab ta viibima 10 päeva karantiinis. Testimisest on vabastatud kõik vaktsineeritud ja haiguse läbi põdenud õpilased.

Nakkuse leviku kõrge ohu tõttu peavad nii huviringide juhendajad, treenerid kui üle 12. aastased õpilased kandma alates 29.10.2021. kõigis üldkasutatavates siseruumides maske. Maski ei pea kandma sportimise ajal ning kui tervis seda ei võimalda. Maski kandmise kohustus laieneb avalikus siseruumis huvitegevusele ja huviharidusele, sportimisele, spordivõistlusele ja - üritustele ajal, mil ei toimu vahetut aktiivset sportimistegevust. Tegevusele eelneval ja järgneval ajal tuleb siseruumides kanda kaitsemaski, v.a duši all käimisel. Kaitsemaski tuleb kanda alates spordihoonesse sisenemisest ja ära võtta vahetult enne riietusruumist lahkumist treeningruumi ning tuleb tagasi panna pärast duši all käimist ja kanda kuni spordihoonest lahkumiseni.

Uue õppeaasta huviringidesse registreerimine on alanud!

Alanud on sooviavalduste vastuvõtmine eeloleva õppeaasta huviringidesse. Ringide valiku, kirjelduse ning tunniplaaniga saab tutvuda meie kodulehel. Enamus huviringe alustavad tööd 13. septembrist vastavalt tunniplaanile. Muudatused tunniplaanides on võimalikud seoses koolide tunniplaanide muutmisega.

Toredat kooliaastat!

Sulgpallitreeningud Tabasalus algavad septembris!

Alustame sulgpallitreeningutega Tabasalu Spordikompleksi pallisaalis ja kutsume kõiki huvilisi osalema!
Treeningutele ootame noori vanuses 4.-6. klass ja 7.-12. klass.

Treeningud toimuvad kahes vanusegrupis, teisipäeviti ja reedeti kell 15-16 ja 16-17. Mängimiseks vajalik varustus on olemas kohapeal, kuid võimaluse korral võiksid soovijad kaasa võtta isikliku reketi.
Rohkem infot ja registreerimine meie kodulehelt ringide kirjelduse alt.

Registreerimine 2021/2022 õppeaasta pikapäevarühmadesse algab 30.08.2021!

Registreerimine pikapäevarühmadesse algab 30. augustil ning lapse saate registreerida pikapäevarühma meie kodulehel valiku "pikapäevarühm, registreerimine" alt.

Tabasalu eelkooli grupid on täis, Muraste eelkoolis paar vaba kohta!

Tabasalu eelkooli mõlemad grupid on hetkel täis ning saate lisada lapse vaid ootenimekirja. Otsime võimalust avada sügisest lisagrupp. Muraste eelkoolis on veel paar vaba kohta.

Täpsustavate küsimuste korral palume saata kiri info@huviringid.ee.

Kuidas käib registreerumine ja lepingute sõlmimine?

Registreerumine huviringidesse on jooksvalt avatud ning õppeaasta tunniplaani leiate meie kodulehelt. Tutvuge huviringide valikuga ning registreerige laps meie kodulehe kaudu. Selleks täitke sooviavalduse ankeet, peale registreerimist koostatakse Teie esitatud andmete põhjal õppeleping (klikkige ikoonil Koosta leping). Leping ilmub PDF-failina, mille saate salvestada ning mis saadetakse automaatselt Teie lepingus märgitud e-posti aadressile. Lepingu saate allkirjastada kas digitaalselt ning saata meile e-postiga või printida välja kahes eksemplaris ning viia allkirjastatult Harku valla Huvikooli postkasti, mis asub Tabasalu Spordikompleksi fuajees teadetetahvli kõrval. Huviringide ja pikapäeva hinnakirja ning täpsema kirjelduse leiate meie kodulehelt. Paberil allkirjastatud lepingud saadetakse lapsevanemale tagasi õpilase kaudu, digitaalselt allkirjastatud lepingud lapsevanema poolt antud e-posti aadressile.

Tutvustav klipp meie huviringidest