Huviringid alustavad tegevusega 11.septembri nädalast, v.a. huviringid, mille juurde on märgitud tunniplaanis mõni teine kuupäev.


Avatud on registreerimine 2023/2024 õppeaasta pikapäevarühmadesse ja huviringidesse.

Pikapäevarühmadesse registreerimisel valida Arnos "huvikooli taotlus". Peale andmete sisestamist valida huvikooliks "Huvitegevuse ja Noorsootöö SA" ning rühma alt leiate pikapäevarühmad.

Registreerida on võimalik kõigisse huviringidesse, mis on leitavad tunniplaanis. Tunniplaan täieneb nädala jooksul.

Kui Teil on küsimusi eelkooli või pikapäevarühmade kohta, siis helistage numbril 56467117 (Marju)
Kui Teil on küsimusi huviringide kohta, siis helistage numbril 59006604 (Doris)