Avatud on registreerimine 2023/2024 õppeaasta pikapäevarühmadesse ja huviringidesse.

Pikapäevarühmadesse registreerimisel valida Arnos "huvikooli taotlus". Peale andmete sisestamist valida huvikooliks "Huvitegevuse ja Noorsootöö SA" ning rühma alt leiate pikapäevarühmad.


Küsimuste korral oleme meelsasti valmis neile vastama - info@huviringid.ee